Ny MVA-melding, ny hverdag

Ny MVA-melding, ny hverdag
Fra 1.1.2017 erstattes dagens omsetningsoppgave med ny «Skattemelding for merverdiavgift», hva bør du vite?

Den nye MVA-meldingen vil gi konsekvenser for alle MVA-registrerte og kommer til å medføre endringer i rutiner, dokumentasjonsregler, endringer i regnskapssystemer og endring i hvordan du rapporterer.

Skattemyndighetene håndterer MVA-regelverket strengt, og det er derfor viktig at du som regnskapsbyrå, regnskapsfører eller medarbeider holder deg fullt oppdatert på regelverket som gjelder. Det er best å unngå overraskelser i form av kontroller og tilleggsskatt.

Den nye MVA-meldingen vil få 19 poster mot dagens 11- Her vil det være noen nye, noen endringer i gamle poster og andre er oppsplittet. Den nye MVA-meldingen forutsetter endringer i bokføringsforskriften som allerede er sendt på høring. Endringene vil innebære endring av MVA-koder og det legges opp til standardiserte MVA-koder som følger standard dataformatet SAF-T (Standard Audit File for Tax). Dette innebærer at regnskapssystemene må oppdateres på nytt kodeverk.

Kilde: Regnskap Norge