Fakturere selv:

  1. Oppkobling mot vår server og våre programmer
    Dette er for de kundene som har veldig mange fakturaer i året og som trenger ordre- og tilbudsfunksjon, massefakturering m.m.. Fakturaen går da rett inn i regnskapsprogrammet uten at vi trenger å bokføre. Denne tjenesten vil koste en månedlig server- og vedlikeholdsleie.
  2. Webfaktura
    Denne løsningen er for kunder  som ikke trenger tilbudsfunksjon og som har litt færre fakturaer i året. Har kunden nettilgang så kan det faktureres når som helst og hvor som helst, fra pc, nettbrett og mobil. Fakturaene går rett inn i regnskapsprogrammet her også. Månedlig lisens etter antatt mengde fakturaer pr. år.
  3. Sett bort fakturering til oss
    Dette alternativet er for de kundene som velger å sette bort hele jobben eller at de kun har noen få fakturaer pr. år.

Kid, autopay:
Med denne løsningen så får fakturaene kidnummer  og blir hentet inn i regnskapet automatisk. Dette kan skje hvert døgn eller sjeldnere, alt avhengig av hvor mange fakturaer kunden har og hvor ofte de vil ha oversikt. Denne løsningen har også en månedlig leie hos oss. Hos banken er det ev. en oppstartspris og et lite månedlig gebyr.

Purringer:
Hvis man velger kid/autopay så vil kundelista hele tiden være oppdatert og man kan purre raskt. Kunden velger om de gjør jobben selv eller setter den bort til oss. Det fins flere løsninger som kan kobles opp mot fakturering, ta kontakt med oss for løsninger og priser for din bedrift.