Ligningspapirer og årsregnskap
Når regnskapet er ferdig bokført , avstemt og kontrollert, så er grunnlaget lagt for å utarbeide ligningspapirer og årsregnskap.

Enkeltpersonforetak/ANS/DA:
Alle våre kunder har valgt at vi utarbeider ligningspapirene deres.

AS/NUF:
Det er enten regnskapskontoret eller revisor som står for utarbeidelsen av ligningspapirer.
Alle AS’er og NUF må utarbeide årsregnskap m/årsberetning, noter og eventuell revisjonsberetning (for de som er revisjonspliktige). Årsregnskapet må godkjennes av selskapets generalforsamling hvert år, for så å sendes inn til Brønnøysund.

  • Alle ligningspapirer og årsregnskap sendes inn elektronisk via altinn.
  • Hovedfrist ligningspapirer 31. mai hvert år
  • Frist for innsending av årsregnskap 31. august hvert år.
  • Det påløper gebyr både hos skatteetaten og Brønnøysund hvis papirene ikke blir sendt inn innen fristen.