Visma Lønn

Visma Lønn er et moderne lønnssystem, like brukervennlig som det er funksjonsrikt. Visma Lønn tilpasser seg brukerne og deres behov

Oversikt

Med Visma Lønn er det enkelte å forholde seg til Altinn, tjenestepensjon, AA-register, sykepenger/NAV, hendelser, personal, lønnsfaget og reiseregninger.

Visma Lønn tilpasser seg brukerne og deres behov, enten de jobber med lønn daglig eller bare noen ganger i måneden. Med Visma Lønn har du alltid full oversikt, oppdaterte tall og lett tilgang på historiske data. Menystrukturen er oversiktlig og gjør det enkelt å hente frem to år av gangen. Det er lett å sette sammen profesjonelle rapporter, enten med årets tall eller med historiske tall fra databasen, og du har mulighet til å starte på en ny lønnsperiode før inneværende er avsluttet, og du kan enkelt overstyre lønnsartens hoved­bokskonto pr. transaksjon.

Reiseregninger
Hentes fra Visma Travel Expense ved et tastetrykk, og du har mulighet for raskere godtgjørelse enn ved bedriftens neste lønnsutbetaling. Refusjonsskjema for sykefravær utover arbeids-giverperioden ligger ferdig utfylt, fraværs- og ferieregistreringen er lett tilgjengelig og en rekke vanlige rutiner knyttet til lønns-arbeidet er samlet i samme skjermbilde. Lønnssystemet har støtte for elektronisk rapportering, blant annet inn- og utmelding til AA-registeret.

Integrert med økonomiløsningene fra Visma
I praksis innebærer dette at du automatisk har tilgang på felles kontoplan, kostnadsbærere og ansatte. Du kan overførebilag som bunt, og du håndterer enkelt prosesser knyttet til for eksempel reskontro, merverdiavgift og remittering. I Visma Ansattportal registrerer ansatte reiseregninger, utlegg, ferie, fravær og timer, oppdaterer personlige opplysninger og mottar lønnsslipper. Kvalitetssikrede attesterte og godkjente data overføres til Visma Lønn. 

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive