Lønn
Lønnsmodulen oppfyller de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering og dekker behovet for effektiv lønnsutbetaling. Fra 01.01.2015 kom ny ordning med månedlig a-melding og erfaringen innen lønnsområdet gjør at vi ønsker å kjøre lønningene hos oss. Kunden får oversendt en bankliste for utbetaling.

Den nye a-meldingen inneholder:

  • Lønns- og trekkoppgave
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  • Melding til Aa-registeret
  • Oppgave til lønnsstatistikk

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk betales hver 2. måned som før (oddetallsmåneder).

I tillegg kan vi tilby hjelp til følgende:

  • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
  • Utarbeidelse av timelister
  • Info-/oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon (otp/innskuddspensjon)
  • Bistand til skriv vedr. permitteringer, oppsigelser m.m.