Fakturaskanning og elektronisk dokumentflyt

Har du oversikt over hvor alle virksomhetens fakturaer befinner deg?

Scanning & Dokumentflyt

Sett bort fakturaskanningen til Visma og få elektronisk tilgang til alle dine innkommende fakturaer. Fakturaene blir tilgjengelig i et bruker- vennlig system for elektronisk dokumentflyt.

Dette systemet administreres for deg av Vismas IT-driftsentral, og du har tilgang til det via webgrensesnitt eller terminalserver. Spesielt bedrifter med en desentralisert struktur vil ha stor nytte av elektronisk dokumentflyt.

Tjenesten inkluderer

  • Postmottak
  • Skanning
  • OCR-tolking og validering
  • Tilgang til dokumentflytsystemet
  • Elektronisk arkiv
  • Trygg og sikker lagring av skannede dokumenter i henhold til gjeldende lover

Løsningen kan også motta elektroniske fakturaer. Disse importeres inn i dokumentflytsystemet for videre behandling. Dermed får du tilgang til både skannede og elektroniske fakturaer i det samme arkivet.

Integrert med Vismas regnskapstjenester
I tillegg til fakturaskanning og elektronisk dokumentflyt kan du la Visma eller oss ta hånd om regnskapsføringen for virksomheten din.

Da får du også tilgang til en webrapporteringsmodul med løpende oppdatert regnskap, og mulighet til å gå fra overordnet nivå og alle steg ned til hvert enkelt skannet bilag.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive