Som regnskapsfører er vi opptatt av at du som kunde kan/ønsker å tilrettelegge regnskapet så mye som mulig. Dette gir en fordel for begge parter, vår jobb blir enklere og dine kostnader til regnskapsfører reduseres.

Følgende gjøres innen regnskap:

  • Bilagsbehandling og bokføring
  • Avdelingsregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Avstemming bank og balanseposter
  • Mva-oppgave
  • Kvalitetssikring, kontrollarbeid og rapportering
  • Perioderegnskap m/kommentarer

Bokføring i excel-ark:
Fra 01.01.09 er det tillatt å bruke excelark som godkjent bokføring. Kravet for excel er det samme som i bokføring ellers. Det må være full sporbarhet, dvs. reskontrobruk (kunder/leverandører), teksting, bilagsnr. osv. Denne løsningen kan være egnet for små regnskaper, men man skal kunne bokføring og virkelig kunne excel for å få til en løsning oppfyller kravene til bokføring.