Tjenester

Vi er din totale samarbeidspartner innen regnskap, logistikk, CRM og lønn. Vi kan tilby en rekke tjenester innenfor disse områdene.

Ligning og årsregnskap

Ligningspapirer og årsregnskap
Når regnskapet er ferdig bokført , avstemt og kontrollert, så er grunnlaget lagt for å utarbeide ligningspapirer og årsregnskap.

Enkeltpersonforetak/ANS/DA:
Alle våre kunder har valgt at vi utarbeider ligningspapirene deres.

AS/NUF:
Det er enten regnskapskontoret eller revisor som står for utarbeidelsen av ligningspapirer.
Alle AS’er og NUF må utarbeide årsregnskap m/årsberetning, noter og eventuell revisjonsberetning (for de som er revisjonspliktige). Årsregnskapet må godkjennes av selskapets generalforsamling hvert år, for så å sendes inn til Brønnøysund.

Alle ligningspapirer og årsregnskap sendes inn elektronisk via altinn.
Hovedfrist ligningspapirer 31. mai hvert år
Frist for innsending av årsregnskap 31. august hvert år.
Det påløper gebyr både hos skatteetaten og Brønnøysund hvis papirene ikke blir sendt inn innen fristen.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive