Tjenester

Vi er din totale samarbeidspartner innen regnskap, logistikk, CRM og lønn. Vi kan tilby en rekke tjenester innenfor disse områdene.

Lønn

Lønn

Lønnsmodulen oppfyller de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering og dekker behovet for effektiv lønnsutbetaling.

Fra 01.01.2015 kom ny ordning med månedlig a-melding og erfaringen innen lønnsområdet gjør at vi ønsker å kjøre lønningene hos oss. Kunden får oversendt en bankliste for utbetaling.

Den nye a-meldingen inneholder:

  • Lønns- og trekkoppgave
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave
  • Melding til Aa-registeret
  • Oppgave til lønnsstatistikk

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk betales hver 2. måned som før (oddetallsmåneder).

 

 

 

 

I tillegg kan vi tilby hjelp til følgende:

  • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
  • Utarbeidelse av timelister
  • Info-/oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon (otp/innskuddspensjon)
  • Bistand til skriv vedr. permitteringer, oppsigelser m.m.

 

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive