Tjenester

Vi er din totale samarbeidspartner innen regnskap, logistikk, CRM og lønn. Vi kan tilby en rekke tjenester innenfor disse områdene.

Regnskapsføring

Som regnskapsfører er vi opptatt av at du som kunde kan/ønsker å tilrettelegge regnskapet så mye som mulig. Dette gir en fordel for begge parter, vår jobb blir enklere og dine kostnader til regnskapsfører reduseres.

Følgende gjøres innen regnskap:

  • Bilagsbehandling og bokføring
  • Avdelingsregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Avstemming bank og balanseposter
  • Mva-oppgave
  • Kvalitetssikring, kontrollarbeid og rapportering
  • Perioderegnskap m/kommentarer

Bokføring i excel-ark:
Fra 01.01.09 er det tillatt å bruke excelark som godkjent bokføring. Kravet for excel er det samme som i bokføring ellers. Det må være full sporbarhet, dvs. reskontrobruk (kunder/leverandører), teksting, bilagsnr. osv.

Denne løsningen kan være egnet for små regnskaper, men man skal kunne bokføring og virkelig kunne excel for å få til en løsning oppfyller kravene til bokføring. 

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive